SR | EN

tel. 021/47 36 606 e-mail office(at)dmsystem.co.rs

ClintProizvodni program

1. Vazduhom hlađeni čileri i toplotne pumpe za rezidencijalne i manje komercijalne objekte

Compact Line

1.1 Kompaktne jedinice sa spiralnim (scroll) kompresorom i pločastim izmenjivačem

OZNAKA TEHNOLOGIJA HLAĐENJE [kW] GREJANJE [kW] OSOBINE
CHA/IK/A 21÷81 Inverterski kompresor 6,0-22 6,7-25 A Klasa pri hlađenju A Klasa pri grejanju Spiralni kompresor Aksijalni ventilatori Rashladno sredstvo R410A
CHA/CLK 15÷81 4,2-21 5,0-24 A Klasa pri hlađenju Rotacioni kompresor Spiralni kompresor Aksijalni ventilatori Rashladno sredstvo R410A
Compact Line

1.2 Specijalne toplotne pumpe sa spiralnim (scroll) kompresorom i pločastim izmenjivačem

OZNAKA TEHNOLOGIJA HLAĐENJE [kW] GREJANJE [kW] OSOBINE
CHA/ML/ST 41÷71 Aqua Logik 7,3-16 11-23 A Klasa pri grejanju Spiralni kompresor Aksijalni ventilatori Topla potrošna voda R407C
CHA/ML/ST 91÷151 Aqua Logik 20-37 31-53 A Klasa pri grejanju Spiralni kompresor Aksijalni ventilatori Topla potrošna voda R407C
CHA/ML/ST 182-P÷302-P Aqua Logik 44-101 57-114 A Klasa pri grejanju Spiralni kompresor Aksijalni ventilatori Topla potrošna voda R407C

2. Vazduhom hlađeni čileri i toplotne pumpe za komercijalne i industrijske objekte

Aqua Plus

2.1 Jedinice sa spiralnim (scroll) kompresorima i pločastim ili dobošastim izmenjivačem

OZNAKA TEHNOLOGIJA HLAĐENJE [kW] GREJANJE [kW] OSOBINE
CHA/IK/A 91÷151 Inverterski kompresorMicrochannel 26-42 29-48 A Klasa pri hlađenju A Klasa pri grejanju Spiralni kompresor Aksijalni ventilatori Rashladno sredstvo R410A
CHA/K 91÷151 Aqua Logik 25-42 31-55 Spiralni kompresor Aksijalni ventilatori Rashladno sredstvo R410A
CHA/K/FC 91÷151 Free Cooling 28-43 --- Spiralni kompresor Aksijalni ventilatori Rashladno sredstvo R410A
CHA/IK/A 172-P÷574-P Inverterski kompresor Microchannel 50-179 54-193 A Klasa pri hlađenju A Klasa pri grejanju Spiralni kompresor Aksijalni ventilatori Rashladno sredstvo R410A
CHA/K/AF 182-P÷604-P Aqua Logik 51-183 55-198 A Klasa pri hlađenju A Klasa pri grejanju Spiralni kompresor Aksijalni ventilatori Rashladno sredstvo R410A R452B
CHA/K/A/WP 182-P÷604-P Aqua Logik 48-161 56-197 A Klasa pri grejanju Spiralni kompresor Aksijalni ventilatori Rashladno sredstvo R410A R452B
CHA/K 182-P÷604-P Aqua Logik 48-178 54-187 Spiralni kompresor Aksijalni ventilatori Rashladno sredstvo R410A R452B
CHA/K/FC 182-P÷604-P Free Cooling 53-174 --- Spiralni kompresor Aksijalni ventilatori Rashladno sredstvo R410A R452B
CHA/K 182÷604 Aqua Logik 49-179 56-188 Spiralni kompresor Aksijalni ventilatori Shell&tube Rashladno sredstvo R410A R452B
CHA/K/E 252-P÷684-P 66-180 --- Spiralni kompresor Aksijalni ventilatori Rashladno sredstvo R410A
CRA/IK/A 21÷131 Inverterski kompresor 6,0-36 6,7-40 A Klasa pri hlađenju A Klasa pri grejanju Spiralni kompresor EC Plug Fan Rashladno sredstvo R410A
CRA/K 15÷131 4,2-33 5,0-42 Rotacioni kompresor Spiralni kompresor Radijalni ventilator Rashladno sredstvo R410A
CRA/K 182-P÷604-P Aqua Logik 48-178 54-187 Spiralni kompresor Radijalni ventilator Rashladno sredstvo R410A R452B
CRA/K 182÷604 Aqua Logik 49-179 56-188 Spiralni kompresor Radijalni ventilator Shell&tube Rashladno sredstvo R410A R452B
Multi Power

2.2 Jedinice sa više spiralnih (scroll) kompresora i pločastim ili dobošastim izmenjivačem

OZNAKA TEHNOLOGIJA HLAĐENJE [kW] GREJANJE [kW] OSOBINE
CHA/IK/A 674-P÷2356-P Inverterski kompresorMicrochannel 196-668 212-724 A Klasa pri hlađenju A Klasa pri grejanju Spiralni kompresor Aksijalni ventilatori Rashladno sredstvo R410A
CHA/K/AF 726-P÷24012-P 197-692 214-754 A Klasa pri hlađenju A Klasa pri grejanju Spiralni kompresor Aksijalni ventilatori Rashladno sredstvo R410A R452B
CHA/K/A/WP 726-P÷24012-P 194-671 227-762 A Klasa pri grejanju Spiralni kompresor Aksijalni ventilatori Rashladno sredstvo R410A R452B
CHA/K 726-P÷36012-P 199-1051 228-1210 Spiralni kompresor Aksijalni ventilatori Rashladno sredstvo R410A R452B
CHA/K/FC 726-P÷36012-P Free Cooling 208-1102 --- Spiralni kompresor Aksijalni ventilatori Rashladno sredstvo R410A R452B
CHA/K 726÷36012 200-1062 229-1222 Spiralni kompresor Aksijalni ventilatori Shell&tube Rashladno sredstvo R410A R452B
Multi Power

2.3 4-cevne jedinice sa spiralnim (scroll) ili vijčanim kompresorima i pločastim ili dobošastim izmenjivačem

OZNAKA TEHNOLOGIJA HLAĐENJE [kW] GREJANJE [kW] OSOBINE
CHA/K/EP 182-P÷693-P 49-190 52-203 Spiralni kompresor Aksijalni ventilatori Topla potrošna voda 4-cevna jedinica Rashladno sredstvo R410A R452B
CHA/K/EP 604-P÷2406-P 167-643 180-693 Spiralni kompresor Aksijalni ventilatori Topla potrošna voda 4-cevna jedinica Rashladno sredstvo R410A R452B
CHA/Y/EP 1352÷4402 Inverterski vijčani kompresor 278-1133 283-1156 Vijčani kompresor Aksijalni ventilatori Shell&tube Topla potrošna voda 4-cevna jedinica R134a R513A
Maxi Power

2.4 Čileri i toplotne pumpe sa vijčanim kompresorima i pločastim ili dobošastim izmenjivačem

OZNAKA TEHNOLOGIJA HLAĐENJE [kW] GREJANJE [kW] OSOBINE
CHA/H/A 1002÷6002 Inverterski vijčani kompresor Microchannel 197-1353 --- A Klasa pri hlađenju Vijčani kompresor Aksijalni ventilatori Shell&tube R1234ze
CHA/H/FC 1002÷4802 Free Cooling 232-1144 --- Vijčani kompresor Aksijalni ventilatori Shell&tube R1234ze
CHA/Y/A 1302÷4802 Inverterski vijčani kompresor Microchannel 263-1136 272-1176 A Klasa pri hlađenju A Klasa pri grejanju Vijčani kompresor Aksijalni ventilatori Shell&tube R134a R513A
CHA/Y 1202-B÷6802-B 221-1597 225-1438 Vijčani kompresor Aksijalni ventilatori Shell&tube R134a R513A
CHA/Y/FC 1202-B÷6002-B Free Cooling 217-1460 --- Vijčani kompresor Aksijalni ventilatori Shell&tube R134a R513A
Turbo Line

2.5 Čileri sa Danfoss Turbocor® kompresorima i dobošastim izmenjivačem

OZNAKA TEHNOLOGIJA HLAĐENJE [kW] GREJANJE [kW] OSOBINE
CHA/TTH 1301-1÷4904-2 Microchannel 262-1340 --- A Klasa pri hlađenju Turbo kompresor Aksijalni ventilatori Potopljeni shell&tube R1234ze
CHA/TTH/FC 1301-1÷4904-2 Free Cooling 279-1386 --- Turbo kompresor Aksijalni ventilatori Potopljeni shell&tube R1234ze
CHA/TTY 1301-1÷5004-2 Microchannel 262-1340 --- A Klasa pri hlađenju Turbo kompresor Aksijalni ventilatori Potopljeni shell&tube R134a R513A
CHA/TTH/FC 1301-1÷5004-2 Free Cooling 246-1443 --- Turbo kompresor Aksijalni ventilatori Potopljeni shell&tube R134a R513A

3. Vodom hlađeni čileri i toplotne pumpe i jedinice bez kondenzatora. Kondenzatori.

AquaPlus

3.1 Jedinice sa spiralnim (scroll) kompresorima i pločastim ili dobošastim izmenjivačem. Udaljeni kondenzatori

OZNAKA TEHNOLOGIJA HLAĐENJE [kW] GREJANJE [kW] OSOBINE
CWW/K 15÷151 4,6-49 5,9-60 Rotacioni kompresor Spiralni kompresor Rashladno sredstvo R410A
CWW/K 182-P÷604-P 55-195 73-237 Spiralni kompresor Rashladno sredstvo R410A R452B
CWW/K 182÷604 57-196 75-238 Spiralni kompresor Shell&tube Rashladno sredstvo R410A R452B
MEA/K 15÷151 4,0-42 5,1-53 Rotacioni kompresor Spiralni kompresor Rashladno sredstvo R410A
MEA/K 182-P÷604-P 51-176 60-194 Spiralni kompresor Rashladno sredstvo R410A
RCA/K 4111÷8222 --- --- Aksijalni ventilatori Rashladno sredstvo R410A
RCA/K/SL 4111÷8222 --- --- Aksijalni ventilatori SL Rashladno sredstvo R410A
RCA/K/SSL 4111÷8222 --- --- Aksijalni ventilatori SSL Rashladno sredstvo R410A
MultiPower

3.2 Čileri i toplotne pumpe sa više spiralnim (scroll) kompresora i pločastim ili dobošastim izmenjivačem

OZNAKA TEHNOLOGIJA HLAĐENJE [kW] GREJANJE [kW] OSOBINE
CWW/K 726-P÷36012-P 224-1242 290-1531 Spiralni kompresor Rashladno sredstvo R410A R452B
CWW/K 726÷36012 225-1254 291-1546 Spiralni kompresor Shell&tube Rashladno sredstvo R410A R452B
MultiPower

3.3 Čileri i toplotne pumpe sa vijčanim kompresorima i dobošastim izmenjivačem. Udaljeni kondenzatori

OZNAKA TEHNOLOGIJA HLAĐENJE [kW] GREJANJE [kW] OSOBINE
CWW/H/A 1002÷6002 Inverterski vijčani kompresor 234-1650 --- A Klasa pri hlađenju Vijčani kompresor Shell&tube R1234ze
CWW/Y/A 1302÷4802 Inverterski vijčani kompresor 280-1289 --- A Klasa pri hlađenju Vijčani kompresor Potopljeni shell&tube R134a R513A
CWW/Y 1302-B÷9003-B 267-2473 --- Vijčani kompresor Shell&tube R134a R513A
CWW/K/A 901÷6202 Inverterski vijčani kompresor 320-2486 --- A Klasa pri hlađenju Vijčani kompresor Shell&tube Rashladno sredstvo R410A
CWW/K 901÷5802 281-1893 --- Vijčani kompresor Shell&tube Rashladno sredstvo R410A
MEA/Y 1302-B÷9003-B 235-2168 --- Vijčani kompresor Shell&tube R134a R513A
RCA/Y 8141÷9282 --- --- Aksijalni ventilatori R134a R513A
RCA/Y/SL 8231÷9282 --- --- Aksijalni ventilatori SL R134a R513A
RCA/Y/SSL 8151÷9281 --- --- Aksijalni ventilatori SSL R134a R513A
Turbo Line

3.4 Čileri sa Danfoss Turbocor® kompresorima i dobošastim izmenjivačem

OZNAKA TEHNOLOGIJA HLAĐENJE [kW] GREJANJE [kW] OSOBINE
CWW/TTH 1701-1÷6606-1 321-1922 --- A Klasa pri hlađenju Turbo kompresor Potopljeni shell&tube R1234ze
CWW/TTH/DR 1701-1÷6606-1 301-1802 --- A Klasa pri hlađenju Turbo kompresor Potopljeni shell&tube R1234ze
CWW/TTY 1601-1÷14406-1 319-3912 --- A Klasa pri hlađenju Turbo kompresor Potopljeni shell&tube R134a R513A
CWW/TTY/DR 1601-1÷6204-1 298-1584 --- A Klasa pri hlađenju Turbo kompresor Potopljeni shell&tube R134a R513A
Centritek

3.5 Čileri sa Centrifugalnim kompresorima i dobošastim izmenjivačem

OZNAKA TEHNOLOGIJA HLAĐENJE [kW] GREJANJE [kW] OSOBINE
CWW/CCY 4031÷11682 Inverterski kompresor 1050-9000 --- A Klasa pri hlađenju Centrifugalni kompresor Potopljeni shell&tube R134a

4. Suvi hladnjaci i udaljeni hidro moduli

4.1 Suvi hladnjaci

OZNAKA TEHNOLOGIJA HLAĐENJE [kW] GREJANJE [kW] OSOBINE
RCW 6121÷9282 --- --- Aksijalni ventilatori H20
RCW/SL 6122÷9281 --- --- Aksijalni ventilatori SL H20
RCW/SSL 6132÷9282 --- --- Aksijalni ventilatori SSL H20

4.2 Udaljeni hidro moduli

OZNAKA TEHNOLOGIJA KAPACITET [ l ] OSOBINE
MR 50÷80 50-80 H20
MR 1500÷2500 1500-2500 H20

5. Rooftop jedinice

Air plus

5.1 Jedinice sa jednostrukim panelima, spiralnim kompresorima i EC inverterskim ventilatorima

OZNAKA TEHNOLOGIJA HLAĐENJE [kW] GREJANJE [kW] OSOBINE
RTA/TK/EC/WP 182-R÷453-R Digitalni spiralni kompresorEC inverterski ventilator 65-171 63-162 Digital scroll EC ventilator Single panel R410A
RTA/K/EC/WP 182-R÷453-R EC inverterski ventilator 65-171 63-162 Scroll EC ventilator Single panel R410A
Air Maxi

5.2 Jedinice sa dvostrukim panelima, spiralnim kompresorima i EC inverterskim ili radijalnim ventilatorima

OZNAKA TEHNOLOGIJA HLAĐENJE [kW] GREJANJE [kW] OSOBINE
RTA/IK/EC 172÷724 Inverterski spiralni kompresorEC inverterski ventilator 58-252 60-262 Scroll EC ventilator Double panel R410A
RTA/K 172÷724 EC inverterski ventilator 58-252 60-262 Scroll Radijalni ventilator Double panel R410A

6. Kondenzatorske jedinice

6.1 Jedinice sa rotacionim ili spiralnim kompresorima i aksijalnim ili radijalnim ventilatorima

OZNAKA TEHNOLOGIJA HLAĐENJE [kW] GREJANJE [kW] OSOBINE
MHA/K 15÷151 4,5-46 4,8-52 Rotacioni kompresor Scroll Aksijalni ventilatori R410A
MHA/K 182÷604 51-188 56-193 Scroll Aksijalni ventilatori R410A
MRA/K 15÷151 4,5-37 4,8-41 Rotacioni kompresor Scroll Radijalni ventilator R410A
MRA/K 182÷604 51-188 56-193 Scroll Radijalni ventilator R410A

7. Ventilator konvektori (Fan coil jedinice)

Floyd

7.1 Parapetne ili ugradne jedinice, 3-brzinske ili sa EC radijalnim ventilatorima

OZNAKA TEHNOLOGIJA HLAĐENJE [kW] GREJANJE [kW] OSOBINE
FVW 13÷74 EC inverterski ventilator 1,3-7,3 3,2-16 Radijalni ventilator Radijalni EC ventilator H20
FIW 13÷74 EC inverterski ventilator 1,3-7,3 3,2-16 Radijalni ventilator Radijalni EC ventilator H20
FIW/AP 13÷74 EC inverterski ventilator 1,4-6,7 3,0-15 Radijalni ventilator Radijalni EC ventilator H20

7.2 Zidne jedinice sa tangencijalnim ventilatorima

OZNAKA TEHNOLOGIJA HLAĐENJE [kW] GREJANJE [kW] OSOBINE
HWW/EC 22÷62 EC inverterski ventilator 2,1-5,4 2,7-6,9 H20

7.3 Kasetne jedinice sa 3-brzinskim ili EC inverterskim ventilatorima

OZNAKA TEHNOLOGIJA HLAĐENJE [kW] GREJANJE [kW] OSOBINE
TCW 22÷122 EC inverterski ventilator 2,4-11 4,9-19 Radijalni ventilator Radijalni EC ventilator H20

7.4 Kanalske jedinice sa 3-brzinskim ili EC inverterskim ventilatorima

OZNAKA TEHNOLOGIJA HLAĐENJE [kW] GREJANJE [kW] OSOBINE
UTW 63÷544 EC inverterski ventilator 4,6-43 9,8-97 Radijalni ventilator Radijalni EC ventilator H20