SR | EN

tel. 021/47 36 606 e-mail office(at)dmsystem.co.rs

Dry-coolersSuvi hladnjaci sa aksijalnim ventilatorima

RCW

4,7 ÷ 87,1 m³/s

-

RCW 6121 ÷ 9282

H20 Aksijalni ventilatori

Suvi hladnjaci sa aksijalnim ventilatorima namenjeni za kombinovanje sa vodom hlađenim čilerima CWW.
Jedinice (osim V oblika) mogu biti instalisane vertikalno ili horizontalno.

Verzije:

RCWstandardna jedinica
Kombinacije čiler/hladnjak:
CWW/K182-P202-P242-P262-P302-P363-P 393-P453-P524-P604-P726-P786-P826-P 906-P1048-P1128-P1208-P13010-P15010-P 16812-P18012-P21012-P24012-P27012-P 30012-P33012-P36012-P
RCW612181116132613481218122 6141813181326151814181418152 815282418241824282438243 8252826192619261 9271928292822x8262
CWW/K182202242262302363393453524604 726786826906104811281208130101501016812 18012210122401227012300123301236012
RCW6121811161326134812181226141813181326151 8141814181528152824182418242824382438252 8261926192619271928292822x8262
CWW/Y/A13021502170219022002260228023002360242023602
RCW81528241824182428243826192619261927192822x8262
CWW/Y 1302-B1502-B1702-B1902-B2002-B2602-B2802-B3002-B3602-B4202-B 4402-B4802-B5402-B6002-B6603-B7203-B8103-B9003-B
RCW8151823182418242824382528261926192719282 92822x82622x92612x92622x92712x92813x82623x9261
CWW/TTH/DR 1701-12202-13303-14404-15505-16606-1
RCW8242927192822x82622x92712x9282
CWW/TTY/DR 1601-12001-13002-14002-14203-15103-16204-1
RCW824282529271928292822x82622x9282

Kombinacije su pravljene za temperaturu ambijenta 35°C, temperaturu vode 50/45°C (sa etilen glikolom 35%).

RCW

4,7 ÷ 65,4 m³/s

-

RCW /SL 6122 ÷ 9281

H20 SL Aksijalni ventilatori

Suvi hladnjaci sa aksijalnim ventilatorima namenjeni za kombinovanje sa vodom hlađenim čilerima CWW.
Jedinice (osim V oblika) mogu biti instalisane vertikalno ili horizontalno. SL - jedinica sa smanjenim nivoom buke.

Verzije:

RCW/SLutišana jedinica
Kombinacije čiler/hladnjak:
CWW/K182-P202-P242-P262-P302-P363-P 393-P453-P524-P604-P726-P786-P826-P 906-P1048-P1128-P1208-P13010-P15010-P 16812-P18012-P21012-P24012-P27012-P 30012-P33012-P36012-P
RCW/SL6122613161418121813161516152813281428142 8152815282318231824282438251825282528262 92619271927192812x82522x82612x9262
CWW/K182202242262302363393453524604 726786826906104811281208130101501016812 18012210122401227012300123301236012
RCW/SL6122613161418121813161516152813281428142 8152815282318242824382518252825282528262 92619271927192812x82522x82612x9262
CWW/Y/A13021502170219022002260228023002360242023602
RCW/SL8231824282438251825292619271927192812x82612x9262
CWW/Y 1302-B1502-B1702-B1902-B2002-B2602-B2802-B3002-B3602-B4202-B 4402-B4802-B5402-B6002-B6603-B7203-B8103-B9003-B
RCW/SL8152824182428251825282629261928192812x8252 2x82612x92622x92712x92722x92813x92613x92623x9271
CWW/TTH/DR 1701-12202-13303-14404-15505-16606-1
RCW/SL8251826292812x82612x92624x8261
CWW/TTY/DR 1601-12001-13002-14002-14203-15103-16204-1
RCW/SL8251826292812x82612x82612x92624x8261

Kombinacije su pravljene za temperaturu ambijenta 35°C, temperaturu vode 50/45°C (sa etilen glikolom 35%).

RCW

3,8 ÷ 36,8 m³/s

-

RCW /SSL 6132 ÷ 9282

H20 SSL Aksijalni ventilatori

Suvi hladnjaci sa aksijalnim ventilatorima namenjeni za kombinovanje sa vodom hlađenim čilerima CWW.
Jedinice (osim V oblika) mogu biti instalisane vertikalno ili horizontalno. SSL - super utišana jedinica.

Verzije:

RCW/SSLsuper utišana jedinica
Kombinacije čiler/hladnjak:
CWW/K182-P202-P242-P262-P302-P363-P 393-P453-P524-P604-P726-P786-P826-P 906-P1048-P1128-P1208-P13010-P15010-P 16812-P18012-P21012-P24012-P27012-P 30012-P33012-P36012-P
RCW/SSL6132614161518131813281418151815282318241 8242824282528252826282628264927192719282 2x82612x82622x82632x92612x92822x92823x8264
CWW/K182202242262302363393453524604 726786826906104811281208130101501016812 18012210122401227012300123301236012
RCW/SSL6132614161518131813281418151815282318241 8242824282528252826282628264927192719282 2x82612x82612x82632x92612x92822x92823x8264
CWW/Y/A13021502170219022002260228023002360242023602
RCW/SSL825282628262826492712x82612x82622x82632x92612x92823x8264
CWW/Y 1302-B1502-B1702-B1902-B2002-B2602-B2802-B3002-B3602-B4202-B 4402-B4802-B5402-B6002-B6603-B7203-B8103-B9003-B
RCW/SSL8251825382628264927192822x82612x82622x92612x9282 2x92823x82642x92712x92823x92824x92614x92714x9282
CWW/TTH/DR 1701-12202-13303-14404-15505-16606-1
RCW/SSL82642x92612x92823x82644x82654x8282
CWW/TTY/DR 1601-12001-13002-14002-14203-15103-16204-1
RCW/SSL826492822x92612x92822x92824x82644x8262

Kombinacije su pravljene za temperaturu ambijenta 35°C, temperaturu vode 50/45°C (sa etilen glikolom 35%).