SR | EN

tel. 021/47 36 606 e-mail office(at)dmsystem.co.rs

Remote hidronicUdaljeni hidro moduli

MR

1500 i 2500 lit.

-

MR 1500 ÷ 2500

H20

Tankovi su dostupni s kapacitetom od 1500 i 2500 litara, opciono sa cirkulacionim pumpama i grejačima.
Vodeni krug uključuje: izolovani inercijalni tank, sigurnosni ventil, automatske odzračne ventile, ekspanzioni sud, manometar, automatsku dopunu, ventile za dopunu i pražnjenje vode.

Opcije:

 • PU1-PU5:

  cirkulaciona pumpa
 • PD1-PD5:

  dupla cirkulaciona pumpa
 • FA:

  antifriz grejač za tank
 • FUM:

  antifriz grejači za tank, pumpu i cevi
 • FDM:

  antifriz grejači za tank, duplu pumpu i cevi

Verzije:

MR 1500jedinica sa tankom od 1500 lit.
MR 2500jedinica sa tankom od 2500 lit.
PumpaSnagaMaks. struja
[kW][A]
PU135,6
PU25,511,0
PU37,514,6
PU41525,6
PU52240,3
PD1611,2
PD21122,0
PD31529,2
PD43057,2
PD54480,6

Priključci ''G: 4''.
Sigurnosni ventil: 3 bar.