SR | EN

tel. 021/47 36 606 e-mail office(at)dmsystem.co.rs

KontaktPodaci preduzeća i kontakt osobe

Podaci preduzeća

D.M.SYSTEM DOO, Novi Sad
Fruškogorska 6
21000 Novi Sad
Srbija

tel. +381 (0) 21 47 50 472

e-mail: office(at)dmsystem.co.rs

Račun br:

220-87691-83

PIB:

101693508

PDV:

132682560

Registarski broj:

22308588872

Matični broj:

08588872

Šifra delatnosti:

7112


Adresa za poseteD.M.SYSTEM DOO
Svetosavska 13
21000 Novi Sad
Srbija

tel. +381 (0) 21 47 36 606
tel. +381 (0) 21 47 36 707

Kontakt osobe

Direktor

Milan Savatović dipl.inž.maš.
tel. 064 820 36 20

e-mail: milan.savatovic(at)dmsystem.co.rs

Glavni inženjer projekta

Ljiljana Savatović dipl.inž.maš.
tel. 064 820 36 21

e-mail: ljiljana.savatovic(at)dmsystem.co.rs

Monitoring, kontrola i upravljanje

Dejan Savatović dipl.inž.el.
tel. 064 820 36 22

e-mail: dejan.savatovic(at)dmsystem.co.rs

Office manager

Jelena Savatović dr med.
tel. 064 820 36 39

e-mail: jelena.savatovic(at)dmsystem.co.rs


BonitetBonitet

Bonitet